SINAV KAYGISI 0008

ÖZELLİKLER

Ürün Adı : SINAV KAYGISI

Ürün Kodu : 0008

Kategori : Bireysel Sorunlar

Alt Kategori :


 

                   SINAV KAYGISI

Kaygı; stres yaratan bir uyaranla karşı karşıya kaldığımızda davranışsal, fiziksel ve zihinsel olarak yaşanan yoğun bir uyarılma durumudur. Kaygı genellikle olumsuz ve yaşanmaması gereken bir duyguymuş gibi algılansa da doğal ve birçok açıdan gerekli bir duygudur. Örneğin çalışma isteğinin oluşabilmesi için bir miktar kaygı gereklidir.

Kaygı temelde kişiye rahatsızlık veren olayın kendisinden değil, olayın kişi için taşıdığı anlamdan kaynaklanmaktadır. Sınav Kaygısı, sınav öncesinde öğrenilen bilgilerin sınav sırasında açığa çıkarılmasına engel olan ve öğrencinin sınav anında potansiyelini tam olarak kullanmasını engelleyip başarıyı düşüren yoğun kaygı durumudur. Sınavın kaygı unsuru haline gelmesindeki temel etkenlerin başında sınava yüklenen anlam, gelecek kaygıları, beklentiler ve hazır oluşluk etkenleri gelmektedir.

 Sınav kaygısını kaygı türleri bağlamında iki açıdan ele almak gerekir: Durumluk kaygı açısından değerlendirdiğimizde sınav, kişide kaygıyı yaratan ana unsur olarak karşımıza çıkar. Kişi için sınavın kendisi tehdit unsurudur; yani kaynağı bellidir. Kişi sınava yönelik duygu ve düşünceler üzerinden kendini stresli bir sürece sokar. Durumluk kaygı bağlamında kişi sınavdan hemen önce ve sınav esnasında kaygı yaşar. Sürekli kaygı bağlamında değerlendirdiğimizde ise kişinin sürekli kaygı potansiyeli yüksek olduğundan sınav da onun bu potansiyelini harekete geçiren unsurlardan biri olduğu için yine kaygı hisseder. Fakat sürekli kaygıda kaygılılık hali kişinin kişiliğiyle ve hayat alışkanlıklarıyla alakalıdır. Sınav kaygısı genelde sınava girilceği yılın başlarında okullar açıldığı zaman başlar.Yani çocuğa çevresi tarafından sürekli sınav olgusu hatırlatılıp tekrar tekrar –bak kızım (oğlum )bu sene sınavın var çok çalışmalısın –Bu sene senin için çok önemli –Bu sene sıkı çalışmalısın gibi sürekli sınavı hatırlatıcı telkinlerde bulunmak çocuklarda kaygı yoksa da başlamasına sebep oluruz. O yüzdende içinde sınav kelimesi geçen cümleler kurmadanda çocukla iletişim kurup ona bu yılın önemli olduğu hatırlatılabilir.

Sürekli olumsuz cümleler duyan çocukların karınlarına kramplar girer, mideleri ağrır, başı ağrır, canları çok sıkılır.ne yapacaklarını bilemezler.Bu durumda çocuklarına sağlığına odaklanılmalı neden bu hale geldiği bulunmalıdır.Kaygısının sebebi belki konularda çok geri kalmış olabilir  belki nasıl çalışacağını bilemeyebilir,O yüzden önce çocukla kaygısının sebebini öğrenip çözüm yolu bulmak gerekir.Çocuk gözlemlenip nerelerde ne zaman kaygılandığı öğrenebiliriz.Son yıllarda aileler çocuklardan çok kaygılandıkları için bu kaygılarını çocuklarda görüp hissediyorlar onların kaygısı bu sefer iki katına çıkıyor.O yüzdende aileler bu konuda rahat olduklarını çocuklarına hissettirmeleri gerekir.Bu dönemde olan çocuklar aynı zaman da ergen olan çocuklar olduğu için sorunları daha da büyütebiliyorlar.Ders çalışmasının yanında sosyal hayatınıda ihmal etmemeleri gerekir.Anne babalar bu sınavın önemli fakat dünyanın sonunun olmadığını Hayırlısı neyse onun olmasını istediklerini söyleyebilirler.